Achtergrond

Voor meer achtergrond over de visie achter dit project kunt u o.a. de volgende boeken lezen: 

Laat je flora maar thuis

Jan van Boeckel
Het ontwikkelen van de sensibiliteit van kinderen door op kunst geïnspireerd natuuronderwijs.

Voornamelijk omgeven door muren, straten en gebouwen, komen de meeste mensen nog maar nauwelijks in rechtstreeks contact met de natuur. Onze leefomgeving lijkt langzaam te zijn veranderd van een biotoop in een ‘technotoop’. Gegeven deze situatie, kan het de moeite waard zijn pogingen te doen om de ontvankelijkheid en belangstelling van mensen voor de nog resterende natuur te vergroten. In dit artikel wordt het gezichtspunt ingenomen dat kunst hierbij een belangrijke rol zou kunnen vervullen. Lees meer..


Het laatste kind in het bos

Richard Louv

'Ik speel liever binnen, daar zitten de stopcontacten,' zegt een jongen uit groep zes. Een jongere kan u eerder wat vertellen over de regenwouden in het Amazonegebied dan over de laatste keer dat hij op ontdekking het bos in ging of in het gras luisterde naar de wind. Nooit zaten zo veel kinderen binnen, vaak achter een tv- of computerscherm. Richard Louv brengt dit opgroeien zonder natuur in verband met de verontrustende toename van overgewicht, concentratiestoornissen en depressies bij kinderen.

Tussen verwondering en verbijstering


Wil Uitgeest
 

kunst, wetenschap en innerlijke vrijheid

Soms vangt het bewustzijn een glimp op van een nieuw idee dat nog geen vorm heeft. Vanaf dat moment hangt er binnenin het huis van je bewustzijn een heel intrigerend 'draadje' uit een onzichtbare barst in de muur. En het verlangen om aan dat draadje te trekken en te ontdekken wat er allemaal nog meer aan vastzit, is onweerstaanbaar. Maar als je je hand zou uitsteken om er daadwerkelijk aan te gaan trekken, dan zou je merken dat je in het luchtledige grijpt...

Herrekijker is een kunst- en natuur-educatief programma voor het onderwijs, musea en natuur centra wat gaat over het ontdekken van je eigen, unieke blik op je dagelijkse omgeving en het ontwikkelen van een bewuste houding ten opzichte van de dingen om je heen. Het Doorkijkers kaartspel is een spel wat je leert om te kijken naar kunst.
ACHTERGROND FOTO
Giuseppe Penone • 'Otterlo Beech'
Kroller-Muller Museum, Otterlo, Nederland
scupture, boom van brons
Klik voor
volledig beeld